Naujienos

VARŽYBOS!!!

VARŽYBOS!!!


 

 

LAIVYBOS SEZONO ATIDARYMO ŠVENTĖ, ŽŪKLĖS VARŽYBOS IŠ KATERIŲ IR VALČIŲ.

NUMATOMAS 2018 METŲ RENGINYS 2018 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

Šventė vyko 2017 m. gegužės 27 d. Klaipėdos mieste, Smiltynėje „Smiltynės jachtklube“. Renginio metu svečius linksmino didžėjus, vakaro programą vainikavo GOLDEN AGE merginų pasirodymas.
Varžybos vyko Kūršių mariose ties „Kiaulės nugara“.

Šventės ir varžybų organizatorius – katerių ir valčių salonas           " LAIVYNAS ".


Šventės ir varžybų organizatorius – LAIVYNAS.

Varžybų prizai:

Pagrindiniai prizai:

I vieta – Kateris „Bayliner CC5“;                     12500 eur vertės
ll vieta – Valtis „Dulkan 370DZ“;                    1100 eur vertės
lll vieta – Kelionė su motojachta „Silverton“. 950 eur vertės

Koncertas  Golden Age ir šventinė programa su vedančiuoju Žygimantu Stakėnu nemokamai!

Renginio dienotvarkė:

Atvykimas, registracija                                              8:00–9:30
Katerių, valčių patikra                                                9:30–10:00
Renginio atidarymas ir teisėjų instruktažas             10:00–10:30
Varžybų pradžia                                                           11:00
Varžybų pabaiga                                                         16:00
Laimikių svėrimas                                                       16:00–17:00
Apdovanojimai                                                            17:00–17:30
Šventinė dalis                                                              18:00–…

VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Varžybų dalyviai ir registracija

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys  sumokėję  200 EUR  2 žmonių ekipažo mokestį iki varžybų starto. Mokestis pervedamas į organizatorių sąskaitą, nurodytą registracijos formoje arba sumokamas grynais registracijos metu vietoje.
 2. Jaunesni nei 18 metų amžiaus dalyviai gali dalyvauti varžybose su visais dalyviais, bet  su jais valtyje turi dalyvauti vienas pilnametis narys, kuris atsakingas  už nepilnametį dalyvį. 
 3. Prieš varžybų pradžią kiekvienam dalyviui išduodama dalyvio kortele. Dalyvio kortelėje nurodoma: vardas, pavardė, ekipažo pavadinimas ir ekipažo numeris. Dalyviai be kortelių diskvalifikuojami, jų laimikiai nepriimami svėrimui.
 4. Varžybos vyksta ekipažų principu, viename ekipaže negali būti daugiau nei 2 žvejai.

Registracija varžyboms

 1. Norėdami dalyvauti, el. paštu turite išsiųsti šiuos duomenis:
  1. Vardą;
  2. Pavardę;
  3. Gimimo metus;
  4. Telefoną;
  5. paštą;
  6. miestą;
  7. Plaukiojimo priemonės pavadinimas ir registracijos numerį.

 

Organizatoriaus rekvizitai:

 1. UAB „KOTAS“, Šeimyniškių gatvė 21, Vilnius;
 2. Įmonės kodas Įmonės kodas 302343431;
 3. SEB bankas;
 4. A/s LT937044060007314358

 

Varžybų tvarka

 1. Pirmumo teisę į žvejybos vietą turi pirmiau užsiinkaravęs ekipažas.
 2. Varžybų dalyviai perplaukiant iš vienos vietos į kitą, varžybų metu privalo vilkėti gelbėjimosi liemenės. Už šio punkto pažeidimą dalyvis gauna įspėjimą.
 3. Distancija tarp dviejų artimiausių valčių žūklės metu turi būti ne mažesnė kaip 20 metrų. Tuo atveju, kai siauroje vietoje viena valtis artėja prie kitos, varžybų dalyvis privalo praplaukti lėtai, netrukdydamas kitam dalyviui.
 4. Visoms valtims kategoriškai draudžiama stovėti arčiau nei 50 metrų nuo įvairių elektrotechninių įrenginių (elektros perdavimo linijos, transformatoriai, aukštos įtampos stulpai ir t.t.).
 5. Keičiant žūklės vietą, masalas turi būti ištrauktas iš vandens.
 6. Žūklė velkiaujant draudžiama.
 7. Buksyruoti valtis, taip pat joms susiglausti (susiplaukti), draudžiama.
 8. Dalyvis gali išlipti į krantą tik su teisėjų palyda.
 9. Iš valčių galima gaudyti užsiinkaravus arba dreifuojant.
 10. Varžybų dalyviams leidžiama naudoti echolotus, GPS navigatorius bei ryšio priemonės.
 11. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais, muselės ir vandens lervų imitacija draudžiama. Masalas gali turėti ne daugiau kaip tris vienšakius, dvišakius ar trišakius kabliukus. Galima naudoti nedaugiau kaip 2 dirbtinius masalus vienu metu. Galima naudoti sistemėles („drop shot“, „carolina“, „techas“).
 12. Varžybų dalyviai, traukdami žuvį, gali naudotis graibštu. Šiam tikslui naudoti kablį draudžiama.
 13. Per varžybas ir/ar treniruočių metu draudžiamas bet koks pašaras žuvims. Leidžiama naudoti atraktantus ir aliejus, kurie gali būti uždedami ant masalo.
 14. Tyčinis žuvies kabliavimas draudžiamas.
 15. Dalyviai turi teisę paruošti neribotą spiningų kiekį, bet vienu metu žvejoti gali tik vienu. Žūklės metu spiningas būtinai turi būti rankose. Spiningo ilgis neribojamas.
 16. Ekipažo nariai gali naudotis vienas kito pagalba traukiant žuvį, bet padedančiojo spiningautojo spiningo masalas turi būti ištrauktas iš vandens.
 17. Pagavus įskaitinę žuvį nedelsiant informuoti teisėjus ir stengtis išlaikyti žuvį gyvą iki priplauks teisėjas.

Žūklės zonos

 1. Žūklės zonos, starto bei finišo zonos, pagal galimybes, turi būti pažymėtos ne mažiau kaip dviem žymekliais.
 2. Varžybų dalyviai turi turėti galimybę plaukioti ir žvejoti visoje žvejybos akvatorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai varžybų organizatoriai nustato tam skirtas žūklės zonas.
 3. Žūklės zonų, starto bei finišo zonų žymėjimu pasirūpina etapo organizatoriai.
 4. Starto bei finišo zonose ir už nustatytų žūklės zonos ribų žvejoti draudžiama. Už šio punkto pažeidimą ekipažo etapo rezultatas anuliuojamas. 
 5. Starto bei finišo zonos privalo būti aiškiai pažymėtos, ir apie jų ribas turi būti pranešta varžybų dalyviams. 15 min. iki varžybų pradžios duodamas garsinis signalas pasiruošti startui.

Žuvies svėrimas

 1. Užskaitomos žuvys bei jų minimalūs dydžio (matuojant nuo burnos iki ilgiausio peleko galo) reikalavimai: 
  1. lydeka – 45 cm;
  2. ešerys – neribojama;
  3. šamas – 75 cm; 
  4. šapalas – 30 cm;
  5. salatis – 55 cm;
  6. upėtakis – 30 cm.

 

 1. Ekipažas svėrimui pristato 1 didžiausią žuvį. Pridavus teisėjams svėrimui trumpesnę nei nurodoma taisyklėse žuvį, ekipažas diskvalifikuojamas. Žuvis sveriama vieno gramo tikslumu.
 2. Pasvėrus žuvį, vienas iš ekipažo dalyviu iškart pasirašo protokole, kuriame užfiksuojamas  ekipažo sugautos žuvies svoris. Esant lygiam svoriui, matuojamas žuvies ilgis, laimi tas ekipažas kurio žuvis ilgesnė.
 3. Ginčytinas situacijas sprendžia teisėjų kolegija. Teisėjų sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 
 4. Kitais atvejais dalyviai diskvalifikuojami, jei:
  1. perduoda vienas kitam žuvį;
  2. pristato žuvį, pagautą ne turo metu;
  3. pristato ne savo sugautą žuvį.
 5. Žuvies svėrimo ir pridavimo tvarką nustato organizatoriai. Ką daryti su priduota žuvimi po pasvėrimo sprendžia varžybų organizatoriai. Teisėjai turi teisę judėti varžybų akvatorijoje, kad galėtų fiksuoti visus galimus taisyklių pažeidimus.

Reikalavimai dalyviams

 1. Dalyviai turi laikytis Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių, susijusių su saugomomis žuvimis, jų dydžiais ir kita.
 2. Varžybos nevyksta tuo atveju, jei atsiranda nenumatytų aplinkybių, pvz., audra. Įvykus nenumatytoms aplinkybėms, varžybos laikomas įvykusiomis, jei jų trukmė viršijo 2 valandas.
 3. Varžybų dalyvis turi mokėti plaukti. Savo parašu asmeninėje paraiškoje varžybų dalyviai, patvirtina, kad yra susipažinę su saugaus elgesio taisyklėmis, bei įsipareigoja jų laikytis varžybų metu.
 4. Varžybų dalyviai turi žinoti Lietuvos navigacinius reikalavimus ir taisykles, bei mėgėjiškos žvejybos taisykles.
 5. Priklausomai nuo variklio galingumo, valties charakteristikų dalyviai privalo turėti varžybų metu galiojančius dokumentus (jei tai taikoma jų naudojamoms priemonėms):
  1. plaukiojimo priemonės registravimo bilietą (jei jos keliamoji galia didesnė nei 250 kg);
   variklio bilietą;
  2. plaukiojimo priemonės techninės apžiūros taloną;
  3. plaukiojimo priemonės laivavedžio liudijimą.
 6. Draudžiama gaudyti iš neregistruotų, neturinčių ant borto aiškaus numerio plaukiojimo priemonių, taip pat neturint gelbėjimo liemenės.
 7. Varžybų dalyviai turi turėti galiojančius mėgėjiškos žūklės valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduotas leidimas naudoti žūklės plotus, leidimus. Jei varžybos vykdomos telkinyje, kuriame galioja kitos formos leidimai, varžybų dalyviai turi pasirūpinti nustatytos formos leidimų žvejybai.
 8. Prieš kiekvieną varžybų startą teisėjai pasirinktinai gali patikrinti ar varžybų dalyviai turi išvardintus dokumentus
  Dalyviams, neturintiems išvardintų dokumentų, rezultatai neskaičiuojami.
 9. Už netinkamą elgesį, taisyklių nesilaikymą ar, trukdymą kitiems varžybų dalyviams žvejybos metu, teisėjų kolegija turi teisę dalyvį diskvalifikuoti. Teisėjai turi teisę judėti varžybų akvatorijoje, kad galėtų fiksuoti visus galimus taisyklių pažeidimus. Dalyviai taip pat gali būti diskvalifikuojami už netinkamą elgesį tiek varžybų metu, tiek ir po jų.
 10. Leidžiamas alkoholio kiekis kraujyje - 0 promilės. Teisėjai gali patikrinti dalyvį alkoholio matuokliu (alkotesteriu). Dalyvis, atsisakęs tikrintis, diskvalifikuojamas.
 11. Teisėjai turi teisę pasirinktinai arba burtų keliu patikrinti startui paruoštas valtis bei jų turinį. Dalyviai, pagal galimybę, išsirikiuoja į vieną eilę ir laukia starto signalo, po starto signalo, valtys gali pradėti plaukti į žūklės vietas.
  Pavėlavus į finišą laimikis neregistruojamas.
 12. Valtys gali judėti vidaus degimo bei elektrinių variklių pagalba, tačiau bet kokiu atveju turi laikytis Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisyklių ir saugumo reikalavimų.
 13. Valtys turi turėti įrengimus, atitinkančius Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisykles. 
 14. Kiekvienas dalyvis privalo padėti kitam, jeigu atsitiktų nelaimė (apsivertė, skęsta ir pan.) ir nedelsiant apie tai pranešti teisėjams.

Veiksmai, kai griaudžia perkūnija

 1. Jei žaibavimas prasideda prieš startą - dalyviai turi išlipti iš valčių, o starto laikas atidedamas. Jeigu varžybas galima tęsti dienotvarkės rėmuose, varžybos gali būti atnaujinamos. 
 2. Jei žaibavimas prasideda varžybų metu - nutraukiama žvejyba (komandą duoda vyr. teisėjas), t.y. meškerės padedamos valties priekyje horizontalioje padėtyje.
 3. Žvejyba tęsiama tik po vyr. teisėjo leidimo, jeigu leidžia oro sąlygos.

 

Informacija apie renginį teikiama telefonu (+37065557683,+37069982555) bei el. paštu darius@laivynas.lt